Korning

MENTALA EGENSKAPER BESKRIVNING VÄRDE
TAL
I. Tillgänglighet

koeff: 15

Tillgänglig, öppen 3
Mindre tillgänglig 2
Överdrivet tillgänglig + 1
Reserverad - 1
Aggressiv 2
Lömsk 3
II. Kamplust, jakt

koeff: 8

Stor 3
Måttlig 2
Mycket stor + 1
Liten - 1
Obetydlig 2
Obefintlig 3
III. Kamplust, social

koeff: 6

Måttlig 3
Stor 2
Liten + 1
Mycket stor - 1
Obetydlig 2
Obefintlig 3
IV. Temperament

Koeff: 10

Livlig 3
Mindre livlig 2
Mycket livlig + 1
Impulsiv - 1
Något slö 2
Slö 3
V. Skärpa

koeff: 5

Måttlig utan kvarstående aggressivitet 3
Stor utan kvarstående aggressivitet 2
Liten utan kvarstående aggressivitet + 1
Obetydlig utan kvarstående aggressivitet - 1
Måttlig med kvarstående aggressivitet 2
Stor med kvarstående aggressivitet 3
VI. Försvarslust

koeff: 5

Måttlig 3
Stor 2
Liten + 1
Mycket Stor - 1
Obetydlig 2
Obefintlig 3
VII. Nervkonstitution

koeff: 35

Nervfast 3
Relativt nervfast 2
Nervösa tendenser + 1
Något nervös - 1
Nervös 2
Höggradigt nervös 3
VIII. Hårdhet

koeff: 8

Måttligt hård 3
Något vek 2
Hård + 1
Vek - 1
Mycket vek 2
Mycket hård 3
IX. Dådkraft

koeff: 8

Mycket stor 3
Stor 2
Måttlig + 1
Liten - 1
Obetydlig 2
Obefintlig 3
X. Skottfasthet Skottfast   +
Skottberörd   -
Skotträdd   -
 
Poäng: Godkänd: Icke Godkänd:
  150   XXX